نام واحد : آبتین پژوهان آریا

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : خ بعثت خ دکتر...
 • تلفن شرکت : *******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 240متری شرق جاده اصفهان - دولت آباد در امتداد خیابان دکتر حسابی ضلع جنوبی خیابان مذکور
 • تلفن واحد : ******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی حاجی احمدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد

نام محصول : پروتز زانو

 • سریال مجوز : 350439000000
 • شماره مجوز : 47384/1330278
 • تاریخ مجوز : 27/06/1396
 • کد محصول : 3311613800
 • شرح محصول : پروتز زانو
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%