نام واحد : پوشش صنعت ماهر

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******861جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار آیت اله اراکی - بلوار ایثارگران خیابان 306
 • تلفن واحد : *******861جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن شهابیان آلاشتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خیر آباد

نام محصول : دستگاه تقلیل فشار گاز

 • سریال مجوز : 35887700000000
 • شماره مجوز : 12130
 • تاریخ مجوز : 28/03/1392
 • کد محصول : 3312512545
 • شرح محصول : دستگاه تقلیل فشار گاز
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%