نام واحد : مهندسی فرسار تجارت

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : سعادت آباد...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، خ سعادت 3، نبش کیمیای یکم، قطعات 452و455
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود اسمعیلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اکسیژن ساز مرکزی پزشکی

 • سریال مجوز : 35887700000000
 • شماره مجوز : 100/200777
 • تاریخ مجوز : 22/01/1394
 • کد محصول : 3311512440
 • شرح محصول : اکسیژن ساز مرکزی پزشکی
 • ظرفیت : 400 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%