نام واحد : حسین عطائی خادمی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : *******221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج آبعلی کیلومتر22منطقه خرمدشت خ دوم شرقی ش 204
 • تلفن واحد : *******221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ترمینال

 • سریال مجوز : 1754972
 • شماره مجوز : 31761
 • تاریخ مجوز : 12/06/1374
 • کد محصول : 31201552
 • شرح محصول : ترمینال الکتریکی نوع ریلی
 • ظرفیت : 2,700,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%