نام واحد : پویندگان راه سعادت

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان اتحاد-خیابان اول شرقی- پلاک 4
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالرضا یعقوب زاده طاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ماشین بیهوشی

 • سریال مجوز : 590004000000
 • شماره مجوز : 81453
 • تاریخ مجوز : 08/08/1395
 • کد محصول : 3311512430
 • شرح محصول : ماشین بیهوشی
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%