نام واحد : رضا حسین پور

نام محصول : ماست میوه وغیره

 • سریال مجوز : 2611951
 • شماره مجوز : Apr-39
 • تاریخ مجوز : 20/01/1390
 • کد محصول : 15201232
 • شرح محصول : ماست میوه وغیره
 • ظرفیت : 540 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%