نام واحد : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهران خ ایرانشهر جنوبی ساختمان 47 واحد 20 -19 - 16
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا علوی منش
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کارت صدا

 • سریال مجوز : 590004000000
 • شماره مجوز : 99643
 • تاریخ مجوز : 30/11/1395
 • کد محصول : 3210512345
 • شرح محصول : کارت صدا
 • ظرفیت : 6,900 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%