نام واحد : پارسیس پروتئین

 • استان : زنجان
 • شهر : خرمدره
 • نشانی شرکت : خرمدره شهرک...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خرمدره شهرک صنعتی خرمدره
 • تلفن واحد : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد اختری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خرمدره

نام محصول : بسته بندی تخم مرغ

 • سریال مجوز : 2114625
 • شماره مجوز : 118/8039
 • تاریخ مجوز : 11/05/1390
 • کد محصول : 15491915
 • شرح محصول : بسته بندی تخم مرغ
 • ظرفیت : 245 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 69%
  69%