نام واحد : سینا حمد آریا

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : جاده آذر شهر...
 • تلفن شرکت : *******412جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان 45متری اول خیابان 30متری سوم شمالی -20متری 33
 • تلفن واحد : *******412جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمدالله غنضنفری
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : تخت بستری اطفال

 • سریال مجوز : 590005000000
 • شماره مجوز : 14616
 • تاریخ مجوز : 28/03/1392
 • کد محصول : 3311513649
 • شرح محصول : تخت بستری اطفال
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%