نام واحد : سینا حمد آریا

  • استان : آذربایجان شرقی
  • شهر : آذرشهر
  • نشانی شرکت : جاده آذر شهر...
  • تلفن شرکت : *******412جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : خیابان 45متری اول خیابان 30متری سوم شمالی -20متری 33
  • تلفن واحد : *******412جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : حمدالله غنضنفری
  • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : تخت روانپزشکی

  • سریال مجوز : 590005000000
  • شماره مجوز : 14616
  • تاریخ مجوز : 28/03/1392
  • کد محصول : 3311513732
  • شرح محصول : تخت روانپزشکی
  • ظرفیت : 300 عدد
  • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
  • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%