نام واحد : شهریارالکتریک

نام محصول : کلیدوپریز

 • سریال مجوز : 1755105
 • شماره مجوز : 55364
 • تاریخ مجوز : 12/03/1376
 • کد محصول : 31201250
 • شرح محصول : انواع کلید وپریز ساختمانی
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%