نام واحد : صنایع غذایی عالیا گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : کردکوی
 • نشانی شرکت : کردکوی خ شهید...
 • تلفن شرکت : ******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کردکوی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی توکلی زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 3813887
 • شماره مجوز : 11905
 • تاریخ مجوز : 26/09/1390
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%