نام واحد : ایران مدار

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان ولی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ابتدای جاده شیراز به سپیدان،جنب پلیس راه ،خیابان بیست متری گاز
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباسعلی مشکسار
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فلومتر الکترومغناطیسی

 • سریال مجوز : 590006000000
 • شماره مجوز : 84055
 • تاریخ مجوز : 25/12/1395
 • کد محصول : 3312512592
 • شرح محصول : فلومتر الکترومغناطیسی
 • ظرفیت : 10,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%