نام واحد : مهندسی تولیدی کوشافن پارس

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : تهران - شهرک...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 3 خ د شرقی جنب کارخانه شیر ایران بلوار سروستان خ گلسرخ 9 قطعه 1031
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید روحی نیاسر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : میکروموتور دندانپزشکی

 • سریال مجوز : 590006000000
 • شماره مجوز : 58294
 • تاریخ مجوز : 23/09/1394
 • کد محصول : 3311512800
 • شرح محصول : میکروموتور دندانپزشکی
 • ظرفیت : 760 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%