نام واحد : شرکت کشت صنعت پنار مراغه

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مراغه
 • نشانی شرکت : مراغه شهرک...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مراغه
 • تلفن واحد : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد علیزاده عباسی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1145159
 • شماره مجوز : 34848
 • تاریخ مجوز : 07/10/1390
 • کد محصول : 15201251
 • شرح محصول : پنیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%