نام واحد : نیک رهنما کار

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : م جمهوری-...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارنگارستان - بلوارنخلستان - گلشید 6 - پلاک 13 - قطعات 234-233 M
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی آب خضر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : ست دیالیز

 • سریال مجوز : 590008000000
 • شماره مجوز : 45724
 • تاریخ مجوز : 29/06/1394
 • کد محصول : 3311513780
 • شرح محصول : ست دیالیز
 • ظرفیت : 1,350,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%