نام واحد : باران بس‍پار قم

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : شکوهیه فاز 2...
 • تلفن شرکت : *******251جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فازدو- خیابان شهید فکوری-فرعی 10-قطعه kh286-پلاک 1402
 • تلفن واحد : *******253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمادالدین بابایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : کاندوم لاتکس

 • سریال مجوز : 590009000000
 • شماره مجوز : 4673
 • تاریخ مجوز : 28/02/1394
 • کد محصول : 3311513627
 • شرح محصول : کاندوم لاتکس
 • ظرفیت : 150,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%