نام واحد : بازرگانی نقش سازان آیلار

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان رازقی
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رامین فرزانه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آراسنج

نام محصول : فیلتر تنفسی HME

 • سریال مجوز : 590009000000
 • شماره مجوز : 127/16449
 • تاریخ مجوز : 04/05/1395
 • کد محصول : 3311513863
 • شرح محصول : فیلتر تنفسی HME
 • ظرفیت : 400,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%