نام واحد : تولیدی الوند شیمی تویسرکان

 • استان : همدان
 • شهر : تویسرکان
 • نشانی شرکت : شهرک نیروی...
 • تلفن شرکت : ******852جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******813جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید حبیبی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی فرسفج

نام محصول : ماسک تنفسی و بیهوشی

 • سریال مجوز : 590009000000
 • شماره مجوز : 96/13049
 • تاریخ مجوز : 23/05/1396
 • کد محصول : 3311513565
 • شرح محصول : ماسک تنفسی و بیهوشی
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%