نام واحد : سپید گوشت خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد خ آخوند...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : مشهد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : نور محمد افضلی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه طیور

 • سریال مجوز : 1937166
 • شماره مجوز : 13966
 • تاریخ مجوز : 10/11/1390
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%