نام واحد : آذر کیمیا خمسه

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان-شهرک...
 • تلفن شرکت : *********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان-شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن حسنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی شوروترشی

 • سریال مجوز : 2114706
 • شماره مجوز : 118/19687
 • تاریخ مجوز : 15/10/1390
 • کد محصول : 15131240
 • شرح محصول : بسته بندی شوروترشی
 • ظرفیت : 173 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%