نام واحد : منظومه صنعت

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان دکترمفتح خیابان شهیدشیرودی بن بست روبی پلاک 3
 • تلفن واحد : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین نیلنامیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژالکترودهای جرقه

 • سریال مجوز : 1755615
 • شماره مجوز : 35168
 • تاریخ مجوز : 05/08/1376
 • کد محصول : 31901732
 • شرح محصول : الکترودهای گرافیتی
 • ظرفیت : 56,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%