نام واحد : رضا کرمی

 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • نشانی شرکت : چالوس 17...
 • تلفن شرکت : *******251جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چالوس
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا کرمی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودر گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 3027367
 • شماره مجوز : 701/30015
 • تاریخ مجوز : 19/11/1390
 • کد محصول : 15311511
 • شرح محصول : پودر گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%