نام واحد : فن آوری نور آریایی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : کیلومتر 22...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار صنعت- صنعت3- قطعه 171 و 170
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا اسفار صفت
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : عصای زیر بغل

 • سریال مجوز : 590014000000
 • شماره مجوز : 1445047/120
 • تاریخ مجوز : 08/11/1393
 • کد محصول : 3311512516
 • شرح محصول : عصای زیر بغل
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%