نام واحد : ایلام سرنگ

 • استان : ایلام
 • شهر : ایلام
 • نشانی شرکت : بالاتر از...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ایلام0 چوار بعداز پلیس راه روبروی گلزار شرکت ایلام سرنگ
 • تلفن واحد : *******842جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خالد روئین تن
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرنگ تزریق

 • سریال مجوز : 590014000000
 • شماره مجوز : 122/676
 • تاریخ مجوز : 19/01/1393
 • کد محصول : 3311513525
 • شرح محصول : سرنگ تزریق
 • ظرفیت : 110,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%