نام واحد : سیدیحیی وسیدقدرت رجائی رامشه

نام محصول : انواع چراغهای هالوژن روکارو

 • سریال مجوز : 1756384
 • شماره مجوز : 42735
 • تاریخ مجوز : 25/11/1376
 • کد محصول : 31501116
 • شرح محصول : انوع لامپهای رشته ای هالوژن
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%