نام واحد : پولاد قطعه

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : جاده آذرشهر...
 • تلفن شرکت : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جنوبی - سی متری دوم-پلاک 102 - قطعه z19
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید باویلی تبریزی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی

نام محصول : قید و بست ها (جیگ و فیکسچر)

 • سریال مجوز : 590023000000
 • شماره مجوز : 10394
 • تاریخ مجوز : 28/02/1395
 • کد محصول : 2922412392
 • شرح محصول : قید و بست ها (جیگ و فیکسچر)
 • ظرفیت : 19,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%