نام واحد : سیدیحیی وسیدقدرت رجائی رامشه

نام محصول : انواع چراغهای سیلندری وصنعت

 • سریال مجوز : 1756384
 • شماره مجوز : 42735
 • تاریخ مجوز : 25/11/1376
 • کد محصول : 31501613
 • شرح محصول : انواع چراغهای پارکی
 • ظرفیت : 17,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%