نام واحد : هوراطب خرمدره

 • استان : زنجان
 • شهر : خرمدره
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان نگین ششم
 • تلفن واحد : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فریبرز بشیری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خرمدره

نام محصول : لوله هوا پزشکی (ایروی)

 • سریال مجوز : 590026000000
 • شماره مجوز : 118/14983
 • تاریخ مجوز : 31/02/1396
 • کد محصول : 3311513853
 • شرح محصول : لوله هوا پزشکی (ایروی)
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%