نام واحد : مهرپویان بهداشت

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارابن سینا انتهای خیابان میخک 2قطعه 63 از بلوک 02آ32 و قطعه 1285 ازبلوک تفکیکی
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی بیگدلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : ترالی بیمارستانی و اتاق عمل

 • سریال مجوز : 590028000000
 • شماره مجوز : 69885
 • تاریخ مجوز : 27/10/1393
 • کد محصول : 3599512311
 • شرح محصول : ترالی بیمارستانی و اتاق عمل
 • ظرفیت : 3,388 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%