نام واحد : تولیدی بازرگانی ملورین

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : خ آزادی مقابل...
 • تلفن شرکت : ********262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده شهریار،ملارد،ویلای شمالی، کوچه ششم شرقی، پلاک 69
 • تلفن واحد : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ناصر ضیایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یونیت دندانپزشکی

 • سریال مجوز : 810028000000
 • شماره مجوز : 33418
 • تاریخ مجوز : 10/04/1394
 • کد محصول : 3311512787
 • شرح محصول : یونیت دندانپزشکی
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%