نام واحد : تلوان پردازش مدار

 • استان : گیلان
 • شهر : رودبار
 • نشانی شرکت : خ شریعتی بعد...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : لوشان شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******132جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد تقی رجب پور سوسفی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لوشان

نام محصول : قطعات پلاستیکی تابلو شالتر

 • سریال مجوز : 590031000000
 • شماره مجوز : 32219/24
 • تاریخ مجوز : 03/12/1391
 • کد محصول : 2520512502
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تابلو شالتر
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%