نام واحد : اسلام مصطفوی

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : جیرفت
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بخش اسماعیلیه روستای گنچ آباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اسلام مصطفوی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 2612073
 • شماره مجوز : 90/41196
 • تاریخ مجوز : 22/12/1390
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 0 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%