نام واحد : پاریزان صنعت

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : کیلومتر 25...
 • تلفن شرکت : ******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ بی 13
 • تلفن واحد : *******231جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن برادران
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : تست ترمز و متعلقات (معاینه فنی)

 • سریال مجوز : 590040000000
 • شماره مجوز : 123/29637
 • تاریخ مجوز : 25/07/1392
 • کد محصول : 3312412453
 • شرح محصول : تست ترمز و متعلقات (معاینه فنی)
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%