نام واحد : آرین پلاستیک شلمزار

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : کیار
 • نشانی شرکت : خیابان قایمیه...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : ********382جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نیما شهبازی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تشنیز

نام محصول : انواع محفظه و جعبه چوبی

 • سریال مجوز : 590045000000
 • شماره مجوز : 7557 -121
 • تاریخ مجوز : 01/07/1392
 • کد محصول : 2023412306
 • شرح محصول : انواع محفظه و جعبه چوبی
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%