نام واحد : صنایع پزشکی و بازرگانی امداد پخش زنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : خیابان انقلاب...
 • تلفن شرکت : ********241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : انتهای خیابان یاوران7 ، توسعه 4،روبروی کارخانه قند شهد
 • تلفن واحد : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : َّعلیرضا زمانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : لارنژیال ماسک پزشکی

 • سریال مجوز : 590046000000
 • شماره مجوز : 118/14406
 • تاریخ مجوز : 01/06/1395
 • کد محصول : 3311513567
 • شرح محصول : لارنژیال ماسک پزشکی
 • ظرفیت : 320,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%