نام واحد : مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 6 جاده ملارد - بلوار مپنا - (مکو)
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین رفان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیت الکترونیکی

 • سریال مجوز : 590048000000
 • شماره مجوز : 100/1/249728
 • تاریخ مجوز : 17/12/1394
 • کد محصول : 3210412350
 • شرح محصول : کیت الکترونیکی
 • ظرفیت : 72,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%