نام واحد : صنایع تولیدی ماشین ابزار بهمن

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان اتحادف...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده آبعلی،خیابان 35 متری اتحاد،خیابان هفتم، پلاک 11
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدعلی ارادتی فام
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پیچ و پلاک ارتوپدی

 • سریال مجوز : 810049000000
 • شماره مجوز : 71228
 • تاریخ مجوز : 02/06/1395
 • کد محصول : 3311613798
 • شرح محصول : پیچ و پلاک ارتوپدی
 • ظرفیت : 41,058 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%