نام واحد : تولیدی توزیعی کارکنان صنایع الکترونیک شیراز تکصا

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار میرزای...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار میرازی شیرازی بالاتر از میدان صنایع روبه روی کوی فرمانداری
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی عظیمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تلفن معمولی

 • سریال مجوز : 590085000000
 • شماره مجوز : 58892
 • تاریخ مجوز : 24/09/1394
 • کد محصول : 3220512347
 • شرح محصول : تلفن معمولی
 • ظرفیت : 360,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%