نام واحد : فنی ارتوپدی ایران

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : بزرگراه...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بزرگراه جلال آل احمد بین پل گیشا و چهارراه شهر آرا پلاک 28 پلاک ثبتی 2395 طبقات همکف ، اول و سوم
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پرویز سلیمانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بریس معلولین

 • سریال مجوز : 810120000000
 • شماره مجوز : 75386
 • تاریخ مجوز : 28/06/1395
 • کد محصول : 3311513804
 • شرح محصول : بریس معلولین
 • ظرفیت : 300 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%