نام واحد : محمد غلامعلی زاده

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ شریعتی،پیچ...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سیمین دشت- خ ششم شرقی پلاک 106
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد غلامعلی زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ویبراتور دندانسازی

 • سریال مجوز : 590121000000
 • شماره مجوز : 100/1/250753
 • تاریخ مجوز : 18/12/1394
 • کد محصول : 3311512855
 • شرح محصول : ویبراتور دندانسازی
 • ظرفیت : 500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%