نام واحد : صنعت ساختمان قرن

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : خ ولیعصر -...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فازدوم، نبش میدان شهید احمدی روشن، قطعهSM106-117
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن ابراهیمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمودآباد

نام محصول : کنترل کننده خودکار سیستم روشنایی

 • سریال مجوز : 590152000000
 • شماره مجوز : 29414
 • تاریخ مجوز : 17/11/1395
 • کد محصول : 3312512474
 • شرح محصول : کنترل کننده خودکار سیستم روشنایی
 • ظرفیت : 25,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%