نام واحد : صنعت پایدار مبین

 • استان : گلستان
 • شهر : گرگان
 • نشانی شرکت : خ ولی عصر...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 0
 • تلفن واحد : *******171جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی جواهری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گرگان2

نام محصول : لوله (ظرف) بیمار

 • سریال مجوز : 590158000000
 • شماره مجوز : 128/2/27850
 • تاریخ مجوز : 23/09/1393
 • کد محصول : 3311513632
 • شرح محصول : لوله (ظرف) بیمار
 • ظرفیت : 90,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%