نام واحد : صنایع پزشکی فارمد

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : خیابان سعادت...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلوار حافظ غربی، نبش بوستان 4 ، قطعات 220 ،221 و 222 (618 فرعی از 1159 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از اصلی مذکور قطعه 104 تفکیکی )
 • تلفن واحد : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیروس میاندشتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع محلول های همودیالیز

 • سریال مجوز : 590176000000
 • شماره مجوز : 100/1/355566
 • تاریخ مجوز : 07/06/1396
 • کد محصول : 2423413743
 • شرح محصول : انواع محلول های همودیالیز
 • ظرفیت : 2,500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%