نام واحد : توسعه آتی تیوا

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : تهران- شهرک...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مجید حاجی ملا حیدر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نان لواش ماشینی

 • سریال مجوز : 4100422
 • شماره مجوز : 52646
 • تاریخ مجوز : 18/02/1391
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 10,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%