نام واحد : ساتراپ طب مد

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : ولیعصر-مابین...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ضلع جنوبی-20 متری پنجم غربی پلاک 14
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کامیار تقی زاده اسکوئی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی

نام محصول : تخت بستری سه شکن مکانیکی

 • سریال مجوز : 590188000000
 • شماره مجوز : 71041
 • تاریخ مجوز : 21/12/1395
 • کد محصول : 3311513645
 • شرح محصول : تخت بستری سه شکن مکانیکی
 • ظرفیت : 300 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%