نام واحد : ره پویان اسوه درمان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : تربت حیدریه
 • نشانی شرکت : کیلومتر 3...
 • تلفن شرکت : *******531جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3 محور گناباد- روبروی نیروگاه برق- جنب کارگاه اتاق سازی کامیون
 • تلفن واحد : *******531جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : وحید رادنیا
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کمربند پزشکی

 • سریال مجوز : 590205000000
 • شماره مجوز : 120/1543102
 • تاریخ مجوز : 21/11/1394
 • کد محصول : 3311512519
 • شرح محصول : کمربند پزشکی
 • ظرفیت : 36,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%