نام واحد : نادر طب گستران جنوب

 • استان : فارس
 • شهر : جهرم
 • نشانی شرکت : بلوار امام...
 • تلفن شرکت : *******715جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوکL ، قطعه 6و7، شماره تماس:09173917368
 • تلفن واحد : *******715جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد نادری زاده
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ترالی بیمارستانی و اتاق عمل

 • سریال مجوز : 590213000000
 • شماره مجوز : 66769
 • تاریخ مجوز : 25/09/1393
 • کد محصول : 3599512311
 • شرح محصول : ترالی بیمارستانی و اتاق عمل
 • ظرفیت : 300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%