نام واحد : محمد یزدی

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- حیابان 19...
 • تلفن شرکت : *******253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده قدیم اصفهان- روبه روی سه راهی ونارچ- پلاک ثبتی باقیمانده فرعی از 101 اصلی بخش 5 قم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد یزدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بتن سیال معمولی

 • سریال مجوز : 200300000000
 • شماره مجوز : 9142
 • تاریخ مجوز : 01/05/1393
 • کد محصول : 2695512410
 • شرح محصول : بتن سیال معمولی
 • ظرفیت : 120,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%