نام واحد : شرکت تعاونی تولیدی جنوب اتانول

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : شیراز معالی...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالرضا دیداری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی الکل طبی

 • سریال مجوز : 2423181
 • شماره مجوز : 24760
 • تاریخ مجوز : 23/03/1391
 • کد محصول : 15511111
 • شرح محصول : بسته بندی الکل طبی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%